2020-2021 Yılı Staj Duyurusu İçin Tıklayınız.

 

STAJ İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1– 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihleri:    12.07.2021-31.08.2021

* Bu tarihler dışındaki herhangi bir tarih staj için kabul edilmeyecektir. Cumartesi günleri de staj yapacak öğrencilerin Staj Formları sayfasındaki ilgili formu doldurmaları gerekmektedir. Resmi Tatiller ve pazar günleri staj yapılmayacaktır.)

2– Web sitemizden 3 adet Staj Başvuru Formunu indirilerek önce staj yapılacak işyerine daha sonra bölüm başkanına onaylatılacaktır. Staj başvuru formunu doldurup okula onaylatmayan ve dolayısıyla sigorta girişi yapılmamış olan öğrencilerin yaptıkları staj kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bölüm başkanından sonra Yüksekokul Sekreterine imzalatılarak en geç staj başlamadan iki hafta önce  MYO Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

* Staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.  Staj başvuru formunda sosyal güvencenin anne, baba vb. üzerinden bakılıp bakılmadığının (Sigortalı çalışma değil) belirtilmesi gerekir. Belirtilmemişse bakılıyor kabul edilecektir.

3- İşyerlerinin Devlet Katkısı alabilmeleri için; personel sayılarını (stajyer öğrenciler hariç) ve stajyerlere ücret verip, vermediklerini staj bilgi formunda belirtmek zorundadırlar. Staj bilgi formunun staj bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde staj yapan öğrenci tarafından MYO’na iletilmesi gerekmektedir. Stajda ücret alındığı takdirde öğrencilerin banka dekontunu da ibraz etmeleri gerekmektedir. Dekontun ibraz edilmemesi durumunda ücret alınmamış olarak kabul edilecektir.

4– Üniversite kitap bürosundan staj defteri alınarak(Bandrollü olması zorunludur.) fotoğraf yapıştırılıp ilgili yerleri doldurularak bölüm başkanına imzalatılacak ve işyerine götürülecektir.

5– Staj defterinin rapor bölümlerini ve staj defterinin arka sayfasındaki puantaj formlarını Temmuz ve Ağustos ayı olarak ayrı ayrı doldurarak işyerindeki amirinize imzalatılacak ve MYO’na gönderilecektir. (Faks ile de gönderilebilir. Eğer faks ile gönderilmişse okula haber verilmelidir.)

6– Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalatılıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte öğrenci işlerine teslim edilecektir.

8- Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

9- Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç 2 hafta içerisinde bölümündeki Staj Sorumlusu Öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir. Belgelerini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez. Staj defterini teslim eden öğrencilerden mezun olabilecek durumda olanların diploma hazırlama çalışmaları toplu olarak yapılır. Diplomalar hazır olduğunda MYO sitemizden ilan edilir.

10- Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

 

Staj Danışmanları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Öğr. Gör. Serkan TÜRKYILMAZ turkyilmaz@aku.edu.tr
Makine, Resim Ve Konstrüksiyon Öğr. Gör. Ahmet HASÇELİK ahascelik@aku.edu.tr
Makine Resim Ve Konstrüksiyonu Öğr. Gör. Ahmet HASÇELİK ahascelik@aku.edu.tr
İş Makineleri Operatörlüğü Öğr. Gör. Baran PEKER bpeker@aku.edu.tr
Mermer Teknolojisi Dr. Öğr. Üye. Abdul Vahap KORKMAZ avkorkmaz@aku.edu.tr
25 Ekim 2017, Çarşamba 2847 kez görüntülendi