ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

 

Öğrenci Sayıları 

Programın Adı 2020 2021 2022

2023

 İş Makineleri Operatörlüğü 27

 

28 29 28
 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 34 27 39 36
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 14 43 42
Mermer Teknolojisi 6 8 29 28
Toplam 67 77 140 134

                                           Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022

2023

 İş Makineleri Operatörlüğü 14 10 17 11
 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 1 13 5
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 1 6 1 1
Mermer Teknolojisi 2
Toplam 15 17 31 19

                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

 İş Makineleri Operatörlüğü 25 25 0 100 25 26 0 104 25 16 9 64 25 24 1 96
 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 30 31 0 103 30 29 1 96,6 30 26 4 86,6 30 32 0 106,6
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 30 9 21 30 30 28 2 93,3 30 31 0 103,3
Mermer Teknolojisi 20 6 14 30 20 7 13 35 20 18 2 90 20 20 0 100
Toplam 75 62 14 82,6 105 71 35 66,9 105 88 17 83.8 105 107 1 101,9

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

 İş Makineleri Operatörlüğü 214,53714 289,85689 204,24748 277,18191 249,69293 311,20528 251,89195 326,49071
 Makine Resim ve Konstrüksiyonu 184,28828 275,9578 175,30331 220,39455 223,75694 264,35134 232,69906 273,88153
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 172,87950 256,32920 212,80187 260,95672 226,51676 266,29261
Mermer Teknolojisi 189,13297 227,36276 172,36077 216,85750 202,86762 260,15825 232,78157 271,62549

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

İş Makineleri Operatörlüğü 9 13 18 15
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 5 20 20 23
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 1 3 4 3
Mermer Teknolojisi 2 9
Toplam 15 36 44 50

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 10 10 10 10
Öğrenci Sayısı 62 71 88 107
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 6 7 9 11

 Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022 2023
Öğle Yemeği Bursu 2
Toplam  –  – 2

                                                                                                                                                                                                                                                 Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

 

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022 2023
Doç. Dr. 1
Dr. Öğr. Üyesi 2 2 2 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 8 8 7
Toplam 10 10 10 10

                                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük 2 2 2 2
Akademik Birim 8 8 8 8
Toplam 10 10 10 10

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023
B.A.P. 1 1 1
TÜBİTAK 1 1
Toplam  – 1 2 2

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 4 11 1
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 3 3
WoS endeksinde Atıf Sayısı 23 44 69 53
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 5
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 1
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 0,8 1 1,5 1,9

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

 

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023
Yüksekokul Sekreteri 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 1 1
Memur 2 1 1 1
Teknisyen
Tekniker 1 1
Yardımcı Hizmetler 1 3 3
Sürekli İşçi 5 5 5 4
Toplam 9 8 11 11

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

 

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Müdür Odası 1 40
Müdür Yrd. Odası 2 50
Yüksekokul Sekreter Odası 1 25
Akademik Personel Odası 6 150
Derslik 4 200
Bilgisayar Lab. 1 50
Konferans Salonu 1 100
Müdür Sekreteri Odası 1 13
Öğrenci İşleri 1 25
Kantin 1 100
Mescit 1 25
Arşiv-Depo 1 15
WC 5 100
Toplam 26  893

         Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023
Masaüstü Bilgisayar 50 50 50 15
Dizüstü Bilgisayar 6 7 8 5
Projeksiyon 15 15 18 6
Mikroskop 1 1 2 2
Yazıcı 18 20 22 10
Fotokopi Makinesi 3 4 4 2
Tarayıcı 3 3 3 1
Faks 1 1 1 1
Sunucu 2 2 2 2
Baskı Makinesi 1 1 1 1
Kamera 13 13 13 12
Televizyon 2 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1 1
Santral 2 2 2 1
Toplam 118 122 129 63

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

 

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Personel Gelen Personel
Giden Personel 1 2 2 1
Öğrenci Gelen Öğrenci
Giden Öğrenci

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

 

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci %65,09 %65,89
Akademik Personel %77,33 %76,82
İdari Personel %70,92 %65,89

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

ETKİNLİK VERİLERİ

 

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Kişisel Sergi 1
Karma Sergi 1
Fuar 1
Toplam  – –  2 1

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 2 4
Toplam  – 2 4

                                                                                                                                                                Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Atölye Çalışması 1 3
Seminer 6
Teknik Gezi 3 3
Toplam  –  – 4 12

                                                                                                                                                               Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022 2023
Kariyer Etkinliği 3 2
Toplam  – –  3 2

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 2
Toplam  – –  2

                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 3 3
Panel / Konferans / Söyleşi 4 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 2 2 3
Atölye ve Proje Çalışmaları 3
Sergi 1 2 4
Festival / Şölen / Şenlik 2
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 2 2 2 2
Gezi / Teknik Gezi 2 2
Toplam 4 5 21 12

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

20 Mart 2023, Pazartesi 428 kez görüntülendi