Makine ProgramınınTanımı:

Meslek Yüksekokulumuz Makine programının eğitim-öğretim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı sonunda 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj)  yapmaktadırlar. Makine programında verilen eğitim öğretim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir.

Meslek Yüksekokulumuzun  Makine Programı, yaklaşık 300 mkapalı alanlı atölye binasına sahip olup, uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli makine, ekipman ve donanım imkanları bulunmaktadır.

Makine ProgramınınHedefleri:

Makine Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları,bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), Bilgisayarlı Nümerik Kontrol(CNC), Makine Elemanları, Mukavemet, Termodinamik, Mekanizma Tekniği, bakım veo narım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler,malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik bir programdır.

Makine Programının Öğrencilerimize Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler:

–      Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.

–      Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.

–      CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işler.

–      Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir, tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.

–      Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.

–      Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.

–      Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.

–      İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.

–      İnceleme,araştırma, problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahip olabilir.

–      Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirebilir.

Makine Programının İmkânları:

–      5 Adet Torna

–      1 Adet CNC Freze

–      1 Adet Revolver Torna

–      3 Adet Freze

–      2 Adet Matkap Tezgahı

–      2 Adet Hidrolik Testere

–      3 Adet Vargel

–      3 Adet Kompresör

–      2 Adet Daire Testere

–      3 Adet Elektrik Ark Kaynak Makinesi

–      1 Adet Profil Bükme Makinesi

–      1 Adet Manuel Sac Kesme Makinesi

–      3 Adet Zımpara Taşlama Makinesi

–      4 Adet Pnömatik Eğitim Panosu

–      Atölyemiz İçerisinde 10 Tonluk İç Vinci

–      Atölyemiz Dışarısında 20 Tonluk Ayaklı Vinç

–      Bilgisayar Laboratuarımızda 28 Adet bilgisayar ile eğitim öğretimine devam etmektedir.

Makine Programının İş Hedefleri:

Makine teknikerleri kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak tasarım ve bilgisayar destekli çizim,talaşlı / talaşsız endüstriyel üretimde, bakım-onarım, işlem planlama, CNC tezgahlarının operasyonu ve programlanması, malzeme test ve muayenesi, ölçme ve kalite kontrol ve hidrolik ve pnömatik kontrol teknolojileri konusunda faaliyet gösteren her türlü işletmelerde istihdam edilebilirler. Makine teknikerlerinin bu alanlarda çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılması, çalışma konusuna ilgi duyması, öğrenme ve araştırmaya istekli olması, makine ve alet kullanmaya meyilli olması ve başarı için sabır göstermesi gerekir.

Makine Teknikerinin Endüstrideki Yeri:

Makine Teknikerleri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim ile işletmelerde üretimden sorumlu mühendisi ile üretimi gerçekleştiren usta / postabaşı / işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan teknik personellerdir. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkânları:

Makine Teknikerleri her türlü talaşlı / talaşsız üretim, inşaat, enerji ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü kamu / özel sektörde istihdam edilebilirler. İş takibi,kalite kontrol, programlama, işlem planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyonve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler. Yeterli bilgi ve beceriye ulaşan kişiler  kendi işlerini de kurabilirler.

Meslek Yüksekokulu Makine Programına Giriş Şartları:

Endüstri Meslek / Teknik/ Anadolu Liseleri Tesviye, Makine, Kalıpçılık, Metal İşleri, Döküm, Otomotiv gibi bölümlerinden mezun olan öğrenciler Meslek Yüksekokulu Makine Programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da normal liselerden mezun olanlar / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonucunda boş kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilirler. Bunun için öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli sayısal puanı almaları gerekir.

Mesleki ve Teknik Eğitimde İlerleme:

Makine Programından mezun / mezun durumda olan öğrenciler dikey geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girebilirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir:

–      Gemi İnşaatı Mühendisliği

–      Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

–      Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

–      Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

–      Endüstri Mühendisliği

–      Enerji Sistemleri Mühendisliği

–      İmalat Mühendisliği

–      Makine Mühendisliği

–      Makine ve İmalat Mühendisliği

–      Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

–      Malzeme Mühendisliği

–      Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

–      Otomotiv Mühendisliği

 

–      Tarım Makineleri

Makina Ders Programı
 

 

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D. Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Türk Dili I

2

0

2

Z

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

Z

1

 

Yabancı Dil I

2

0

2

Z

2

 

Matematik

2

0

2

Z

3

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi I

2

0

2

Z

2

 

Fizik

2

0

2

Z

3

 

Teknik Resim

3

1

4

M

4

 

Bilgisayar Destekli Çizim I

3

1

4

M

5

 

Temel İmalat İşlemleri

3

1

4

M

5

 

 

 

Seçmeli Ders

 

 

 

 

2

 

TOPLAM

21

3

24

 

28

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

Ölçme ve Kontrol

2

0

2

S

2

 

İlk Yardım

2

0

2

S

2

 

1. SINIFBAHAR YARIYILI

D. Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Türk Dili II

2

0

2

Z

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

Z

1

 

Yabancı Dil II

2

0

2

Z

2

 

Mesleki Matematik

2

0

2

Z

2

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

2

0

2

Z

2

 

Mukavemet

2

0

2

Z

3

 

Makine Meslek Resmi

2

1

3

M

4

 

Bilgisayar Destekli Çizim II

2

1

3

M

4

 

CNC Torna Teknolojisi

2

1

3

M

3

 

Malzeme  Teknolojisi

2

1

3

M

3

 

Seçmeli Ders

 

 

 

 

3

 

TOPLAM

20

4

24

 

28

 

İmalat İşlemleri I

1

1

2

S

3

 

Mekanizmalar

2

0

2

S

3

 

Çevre Koruma

2

0

2

S

3

 

1. SINIF YAZ DÖNEMİ

DERS ADI

Te

Uy

D. Saati

Z/M/S

ECTS

Staj I

0

0

0

Z

4

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D. Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Bilgisayar Destekli Üretim I

3

1

4

M

3

 

Makine Elemanları

3

0

3

M

2

 

Termodinamik

2

0

2

M

2

 

İmalat İşlemleri II

2

1

3

M

4

 

CNC Freze Teknolojisi

3

1

4

M

6

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

M

3

 

Seçmeli

 

 

 

 

8

 

TOPLAM

15

3

18

 

28

 

Bilgisayar Destekli Tasarım I

3

0

3

S

4

 

İşletme Yönetimi I

3

0

3

S

4

 

Mekanizma Tekniği

3

0

3

S

4

 

İşci Sağlığı ve İş Güvenliği

3

0

3

S

4

 

Kaynak Teknolojisi

3

0

3

S

4

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

D. Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Bilgisayar Destekli Üretim II

3

1

4

M

3

 

Sistem Analizi ve Tasarımı

1

1

2

M

3

 

Hidrolik ve Pnömatik

4

0

4

M

4

 

Alışılmamış Üretim Yöntemleri

3

0

3

M

4

 

İş Kalıpları

2

0

2

M

3

 

Kalite Güvence Sistem ve Standartları

3

0

3

M

3

 

Seçmeli

 

 

 

 

8

 

TOPLAM

15

3

18

 

28

 

Bilgisayar Destekli Tasarım  II  

3

0

3

S

4

 

İşletme Yönetimi II

3

0

3

S

4

 

İletişim

3

0

3

S

4

 

Meslek Etiği

3

0

3

S

4

 

Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol

3

0

3

S

4

 

2. SINIF YAZ DÖNEMİ

 

DERS ADI

Te

Uy

D. Saati

Z/M/S

ECTS

Staj II

0

0

0

Z

4

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

15 Şubat 2016, Pazartesi 3246 kez görüntülendi