Öğrenci İşleri
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler ile İlgili İşlemler
Ders Kayıt İşlemi
Ders Programlarının Hazırlanması ve Ders Görevlendirmelerinin Yapılması
Ders Telafi İşlemi
Diploma Teslim İşlemleri
Kayıt Sildirme
Mazeret Sınavı İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Muafiyet ve İntibak İşlemleri
Öğrenci Belgesi ve Transkript Talepleri
Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri
Öğrenci Disiplin İşlemleri
Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi
Sınav Programlarının Hazırlanması
Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
Staj İşlemleri
Tek Ders Sınavı İşlemleri
Yatay Geçiş (Gelen)
Yatay Geçiş (Giden)
Personel İşleri
Aday Memur Staj İşlemleri
Akademik Personel Disiplin İşlemleri
Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
Akademik Personel Alımı
Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
Doğum İzni İşlemleri
Görevden Ayrılma
Göreve Başlama
İdari Personel Disiplin İşlemleri
İzin İşlemleri
Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
Tebliğ Yazıları ve Duyurular
Vekaletli İzin İşlemleri
Yurtdışı İzin İşlemleri
Satın Alma İşleri
Satın Alma İşlemleri(Doğrudan Temin ile Mal ve Hizmet Alımı)
Tahakkuk İşleri
14 Günlük Maaş Farkı
Bütçe Hazırlama İşlemleri
Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi
Doğum Yardımı
Ek Ders Ödemesi İşlemleri
Jüri Ücret Ödemesi
Yersiz Ödeme ve Kişi Borcu İşlemleri
Kısmi Zamanlı Öğrencilerin İşten Çıkış İşlemleri
Kısmi Zamanlı Öğrencilerle İlgili İşlemler
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi(1003A)
Personel Atama İşlemleri
Personel Maaş İşlemleri
Aylık SGK Prim Kesenekleri
SGK İşe Giriş – Çıkış ve Nakil İşlemleri
Taşınır İşleri
Taşınır Devir Alma Girişi
Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
Hurdaya Ayırma İşlemleri
Dayanıklı Taşınırların İade Edilmesi
Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi
Taşınır Satın Alma Girişi
Sayım ve Yılsonu İşlemleri
Muhasebe Bilgileri Doğru, Sicil Bilgileri Yanlış Taşınırların Düzeltilmesi
Tüketim Malzemesi Çıkış
Tüketim Malzemesi Dönem Çıkış Raporunun Gönderilmesi
23 Mart 2021, Salı 3530 kez görüntülendi