Kamu Hizmet Standartları

 

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Öğrenci Belgesi 1- Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı

10 Dakika

2

Transkript Belgesi

 

1- Öğrenci Kimlik Kartı

 

10 Dakika

3

Yatay Geçiş İşlemleri 1- Dilekçe

2- ÖSYM Sonuç Belgesi

3- Transkript

4-Ders İçerikleri

5- Öğretim Planı

 

Yatay Geçiş Kontenjanları için Yayınlanan Senato Kararında belirtilen süre

4

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi 1- Dilekçe

2- Kayıp Yazısı (Gazete İlanı)

3- Fotoğraf

3 Hafta

5

Mezuniyet Belgesi Verilmesi 1- Dilekçe

2- İlişik Kesme Formu

 

1 Gün

6

Mezuniyet ve Tek Ders Sınav Başvurusu 1- Dilekçe

 

2 Hafta

7

Sınav Sonuçlarına İtiraz  

1-Dilekçe

 

1 Hafta

8

Mazeret Sınavları 1- Dilekçe

2- Hastalık Rapor Kâğıdı veya Mazeretini Belirten Evrak

 

3 Hafta

9

Yeniden Askerlik Belgesi Düzenlenmesi 1-Dilekçe

10 Dakika

10

Kayıt Dondurma 1-Dilekçe

2-Mazeret Belgesi

2 Hafta

11

Kayıt Silme 1-Dilekçe

1 Gün

12

Derslerden Muaf Olma 1-Dilekçe

2-Transkrip

3-Ders İçerikleri

2 Hafta

13

İzin İsteği 657 Sayılı DMK’ nın 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve

108.Maddeleri Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık izinlerinde raporun Yüksekokulumuza

Ulaştırılması, ücretsiz izinlerde ise dilekçeyle başvurulması yeterlidir.

 

4 gün

14

Görevlendirme İsteği 1-Dilekçe

2-Katılacağı görevi gösterir belgeler

5 Gün

15

Maaş ve Haciz Belge İsteği 1-Kişi Beyanı

10 Dakika

16

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 1-Görevlendirme Onayı

2-Yolluk Bildirimi

1 Gün

17

Askerlik Tecil İsteği 1-Dilekçe

2-Sevk Tehiri Teklif Formu

1 Hafta

18

Sürekli Görev Yollukları 1-Atama Onayı

2-Yolluk Bildirimi

1 Gün

19

Emeklilik Talepleri 1-Dilekçe

 

 

 

 

1 Gün

20

Sınav Ücretleri 1- Sınav Ücret Çizelgesi

 

1 Hafta

21

Personel Nakil İşlemleri

İşe başlama ve Ayrılma

1-Personel Atama Onayı

2-Nakil Bildirimi

3-Görevden Ayrılı-Göreve Başlama Yazısı

4-İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satın Alma Servisi 22/d Doğrudan Temin Süreci Standartları

 

 

1

Malzeme Alımı 1-Yüksekokulumuz ilgili bölümlerinde kullanacak

Malzeme listelerini hazırlamak

 

1 Gün

2

Yaklaşık Maliyet Alınacak Malzemelerin tahmini toplam fiyatını çıkartmak suretiyle harcama kalemindeki 3 aylık serbest bırakılan ödeneğin yeterli olup olmadığını ve 22/d doğrudan teminle alınıp alınamayacağını belirlemek, alınabilirse gerekli işlemleri başlatmak.

1 Gün

3

Onay Belgesi Yaklaşık Maliyetlerin tahmini genel toplamına göre ödenekler yeterli ise ve 4734 sayılı ihale kanunun parasal limitleri de kontrol edilerek alım yapılacak ihale çesidini de belirleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne onaya çıkarmak.

1 Gün

4

Birim Fiyat Teklifi Kesin alım için yapılan en son tekliftir ve en az 3 firmaya teklif verilerek 22/d doğrudan temin ihalesi sonuçlandırılır.İhale kalan firmaya malzemeyi teslim etmesi ve ilgili firmaya ödeme yapılabilmesi için kurum adına fatura kesilmesi ihale yapan kurum tarafından bir üst yazı ile bildirilir.

1 Gün

5

22/d Kapsamında Firmalardan İstenen Belgeler 1-Vergi Borcu Olmadığına dair yazı(Defterdarlıktan)

1 Gün

6

Muayene kabul ve teslim alma tutanağı Alınan Malzemelerin ilgili bölümlerin hazırlamış olduğu niteliklere ve özelliklere uygun olup olmadığını belirleyen kurum gerçekleştirme görevlisi ile alınan temrinlik malzemenin muayene ve kontrolünü yapacak

1 Gün

 

 

 

Ayniyat Servisi Hizmet Standartları

 

 

 

1

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri Taşınır İhtiyaçları İstek Formu

(1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Taşınır Mal Yönetmeliği)

30 Gün

2

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri Giriş Belgesi(Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe Teslim alma formu-devir çıkış taşınır işlem fişi)Taşınır İstek Belgesi-Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet raporu-Dayanıklı Taşınır listesi devir istek formu-Taşınır işlem fişi devir çıkışı-(Taşınır Mal Yönetmeliği 16-…….24)

2 işgünü

3

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri Kayıttan düşme teklif ve onay belgesi-Taşınır işlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum tutanağı(Taşınır Mal Yönetmeliği 27-28.maddeleri)

15 Gün

4

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri Komisyon Oluşum Tutanağı-Sayım Tutanağı-Taşınır Sayım Döküm Cetveli-Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli-Ambar Devir Teslim Tutanağı(Taşınır Mal Yönetmeliği madde 32)

2 Gün

5

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri Zimmet Değişim ve Teslim Formu-Hurda Bildirim Formu(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 18)

5 gün

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :                                                                     İkinci Müracaat Yeri :

İsim :Mehmet Ali SARA                                                            İsim     : Liyaddin YEŞİLKAYA
Ünvan :Yüksekokul Sekreteri                                                   Ünvan : Öğr.Gör.

Adres : İscehisar Meslek Yüksekokulu

Tel. : 0272 341 32 22

Faks : 0272 341 48 82

e-Posta : iscemyo@ aku.edu.tr

11 Şubat 2016, Perşembe 3424 kez görüntülendi