Hedef 2: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerini arttırmak amacıyla her yıl atölye çalışmaları, teknik ve kültürel geziler, seminer, sektör buluşmaları, kariyer günleri vb. en az 5 etkinliğin düzenli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

28 Eylül 2021, Salı 21 kez görüntülendi