1. Hedef: “Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline yönelik eğitim programlarının sistematik olarak her yarıyıl sürdürülmesi”

 

1.Hedefe Yönelik Riskler:

 1. a) Pandemi, deprem vs. afetler nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınabilecek kısıtlama ve tedbirler kapsamında eğitim programlarının iptal edilmesi ya da ertelenmesi
 2. b) Üniversitemiz veya dış paydaşların eğitim düzenleme programlarında meydana gelebilecek teknik aksaklıklar

 

 1. Hedef: “Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik her yıl en az 5 eğitsel etkinlik düzenlenmesi”

 

2.Hedefe Yönelik Riskler:

 1. a) Gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin neden olacağı mali yükün Yüksekokulumuzun yıllık mevcut bütçesini aşması
 2. b) Pandemi, deprem vs. afetler nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınabilecek kısıtlama ve tedbirler kapsamında etkinliklerin iptal edilmesi
 3. c) Öğrencilerin düzenlenen etkinliklere katılımlarının olmaması ya da az olması

 

 1. Hedef: “Meslek Yüksekokulumuz ile sanayi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirerek dış paydaşlar ile ortak hareket edilmesi”

 

3.Hedefe Yönelik Riskler:

 1. a) Dış paydaşlar ile Meslek Yüksekokulumuz arasındaki ilgili ortak konularda fikir birliği sağlanamaması
 2. b) Dış paydaşların Meslek Yüksekokulumuz tarafından düzenlenmesi planlanan Danışma Kurulu toplantılarına yeterli katılım sağlamaması
 3. c) Meslek Yüksekokulumuz mevcut akademik kadrosunun ve uzmanlık alanları dahilindeki bilgi birikiminin dış paydaşların beklentilerini karşılayacak düzeyde olmaması
 4. d) Dış Paydaşların Meslek Yüksekokulumuzun stratejik hedefleri veya öncelikli beklentilerine uygun eylemler gerçekleştirmemesi

 

 1. Hedef: “İlçemizdeki her yıl kültürel, sosyal, bilimsel gelişime katkı sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesi”

 

4.Hedefe Yönelik Riskler:

 1. a) İlçemizdeki kurum, kuruluş ve sektörler tarafından bilimsel, sosyal, kültürel toplantı veya etkinlik düzenlenmemesi
 2. b) Pandemi, deprem vs. afetler nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınabilecek kısıtlama ve tedbirler kapsamında toplantı ve etkinliklerin iptal edilmesi
 3. c) İlçemizdeki kurum, kuruluş ve sektörlerin, düzenleyecekleri bilimsel, sosyal, kültürel toplantı veya etkinlikler hakkında Meslek Yüksekokulumuzdan bilimsel destek talep etmemeleri

 

 1. Hedef:Okulumuz alt yapısının güçlendirilerek bütçe dışı döner sermaye geliri oluşturulması”

 

5.Hedefe Yönelik Riskler:

 

 1. a) Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri (30.06.2021/2021/14 Genelge) konulu genelgesi gereği Meslek Yüksekokulumuz üretime yönelik altyapısının güçlendirilememesi
 2. b) Döner sermaye projesi kapsamında üretilmesi planlanan ürünlerin maliyeti için kaynak bulunamaması
 3. c) Döner sermaye projesi kapsamında üretilmesi planlanan ürünlere talep olmaması
 4. d) Döner sermaye projesi kapsamında elde edilecek gelirin, üretim masraflarını karşılamaması

 

 1. Hedef: “Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak için 2022 yılı sonuna kadar bilgisayar laboratuvarının yenilenmesi”

 

6.Hedefe Yönelik Riskler:

 1. a) Döviz kurundaki ani yükselmeler ya da meydana gelebilecek devalüasyon sebebi ile bilgisayar fiyatlarının sıra dışı yükselmesi
 2. b) Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri (30.06.2021/2021/14 Genelge) konulu genelgesi gereği demirbaş alımlarının kısıtlandırılması
 3. c) Dış Paydaşlardan bilgisayar cihazı veya cihazın satın alınmasına yönelik bağış alınamaması
 4. d) Üniversite-sanayi ve/veya dış paydaş destekli araştırma/altyapı projelerinin üretilememesi
30 Aralık 2021, Perşembe 10 kez görüntülendi