2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30
sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair
Uygulama Esasları gereğince 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz dönemi sonunda uygulanacak ek
sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir.

04.09.2023 – 15.09.2023 Başvuruların alınması
25.09.2023 – 01.10.2023 Birinci Ek Sınavlar
09.10.2023 – 15.10.2023 İkinci Ek Sınavlar

Başvuru şablonu için tıklayınız.

31 Ağustos 2023, Perşembe 93 kez görüntülendi