2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30
sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair
Uygulama Esasları gereğince 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda uygulanacak ek
sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

06.02.2023 – 17.02.2023 Başvuruların alınması
27.02.2023 – 05.03.2023 Birinci Ek Sınavlar
13.03.2023 – 19.03.2023 İkinci Ek Sınavlar

25 Ocak 2023, Çarşamba 44 kez görüntülendi