2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.maddesi c bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ön lisans ve lisans öğretiminde azami öğrenim süreleri ile ilgili senato kararları doğrultusunda alınan 10/03/2022 tarih ve 2022/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresini doldurduğu için 2021/2022 güz yarıyılı sonu itibariyle kaydı silinen öğrencilerin listesi (Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

 

 

Sıra No Program Öğrenci No Adı Soyadı
1 Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşl. 08…….01 G….e Ç….R
2 Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşl. 08…….02 K….a A….Ğ

 

14 Mart 2022, Pazartesi 152 kez görüntülendi