2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.Maddesi C Bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri ile İlgili Senato Kararları Doğrultusunda Alınan 01/11/2021 Tarih ve 2021/26 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Azami Öğrenim Süresini Doldurduğu İçin 2020/2021 Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle Kaydı Silinen Öğrencilerin Listesi (Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

 

Program Öğrenci No Adı Soyadı Kayıt Silinme Nedeni
İş Makineleri Operatörlüğü 17*****01 D***** K******** Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 17*****09 A**** Ö**** Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 17*****01 M******* A** K**** Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 17*****04 S**** K** Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek)

 

11 Kasım 2021, Perşembe 76 kez görüntülendi