2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.Maddesi C Bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri ile İlgili Senato Kararları Doğrultusunda Alınan 03/09/2021 Tarih ve 2021/20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki listede adı bulunan öğrencilerin azami öğrenim süresini doldurması sebebiyle 2020/2021 bahar yarıyılı sonu itibariyle kaydı silinmiştir.

Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Kaydı Silinen Öğrenciler Duyuru

 

03 Eylül 2021, Cuma 127 kez görüntülendi