2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.Maddesi C Bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri ile İlgili Senato Kararları Doğrultusunda Alınan 30/03/2021 Tarih ve 2021/08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki listede adı bulunan öğrencilerin azami öğrenim süresini doldurması sebebiyle 2020/2021 güz yarıyılı itibariyle kaydı silinmiştir.

Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

kaydi_silenen_duyuru

02 Nisan 2021, Cuma 52 kez görüntülendi