Staj Bilgilendirme

STAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1– 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihleri:

 3  TEMMUZ 2017 – 11 AĞUSTOS 2017

*Özel durumlar dışında yukarıda belirtilen tarihlerin tercih edilmesi zorunludur.

2– Web sitemizden 3 adet Staj Başvuru Formunu indirin, önce staj yapılacak işyerine imzalatın ve sonra bölüm başkanına onaylatın.  Bölüm başkanından sonra Yüksekokul Sekreterine imzalatın ve staja başlamadan iki hafta önce  MYO Tahakkuk Servisine teslim edin.

* Staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

3- İşyerlerinin Devlet Katkısı alabilmeleri için; personel sayılarını (stajyer öğrenciler hariç) ve stajyerlere ücret verip, vermeyeceklerini bildirmek zorundadırlar.

4– 10,00 TL’ ye staj defteri alın. Staj defterine fotoğraf yapıştırıp ilgili yerleri doldurarak bölüm başkanına imzalatın, işyerine götürün.         

5– Staj defterinin rapor bölümlerini ve staj defterinin arka sayfasındaki puantaj formlarını Temmuz ve Ağustos ayı olarak ayrı ayrıdoldurarak işyerindeki amirinize imzalatın.

6– Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte öğrenci işlerine teslim edin.

7– Stajlar Okul Yönetiminin uygun gördüğü tarihler dışında YAPILAMAZ

8.Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

9.Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç takip eden kayıt dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde bölümündeki Staj Sorumlusu Öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir. Ancak mezun durumunda olan öğrencilerin staj defterlerini dönemin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde danışman öğretim elemanı veya bölüm staj komusyonlarına teslim etmeleri gerekir.  Belgelerini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez. Staj defterini teslim eden öğrencilerin diploma hazırlama çalışmaları toplu olarak yapılır. Diplomalar hazır olduğunda MYO sitemizden ilan edilir.

10.Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

Bölüm Başkanları

Öğr. Grv. Serkan TÜRKYILMAZ                                      El Sanatları Bölüm Başkan V.      (Kuyumculuk ve Takı Tasarımı  BölümÖğrencileri için)

Öğr. Grv. Emin ÇENGELCİ                           Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Tek. Böl. Bşk. V. ( İş Makineliri Operatörlüğü Bölüm Öğrencileri için)

Öğr. Grv. İsmail YILDIZ                                              Makine Metal Teknolojileri Bölüm Bşk.    ( Makine Bölüm  Öğrencileri için)

Hızlı erişim