Staj Bilgilendirme

STAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1– 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihleri:

 02 TEMMUZ 2018 – 10 AĞUSTOS 2018

* Bu tarihler dışındaki herhangi bir tarih staj için kabul edilmeyecektir..

2– Web sitemizden 3 adet Staj Başvuru Formunu indirin, önce staj yapılacak işyerine imzalatın ve sonra bölüm başkanına onaylatın. Staj başvuru formunu doldurup okula onaylatmayan ve dolayısıyla sigorta girişi yapılmamış olan öğrencilerin yaptıkları staj kesinlikle kabul edilmeyecektir Bölüm başkanından sonra Yüksekokul Sekreterine imzalatın ve staja başlamadan iki hafta önce  MYO Tahakkuk Servisine teslim edin.

* Staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

3- İşyerlerinin Devlet Katkısı alabilmeleri için; personel sayılarını (stajyer öğrenciler hariç) ve stajyerlere ücret verip, vermediklerini staj bilgi formunda belirtmek zorundadırlar. Staj bilgi formunun staj bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde staj yapan öğrenci tarafından MYO’ya iletilmesi gerekmektedir. Stajda ücret alındığı takdirde öğrencilerin banka dekontunu da ibraz etmeleri gerekmektedir. Dekontun ibraz edilmemesi durumunda ücret alınmamış olarak kabul edilecektir.

4– Üniversite kitap evinden staj defteri alın. Staj defterine fotoğraf yapıştırıp ilgili yerleri doldurarak bölüm başkanına imzalatın, işyerine götürün.

5– Staj defterinin rapor bölümlerini ve staj defterinin arka sayfasındaki puantaj formlarını Temmuz ve Ağustos ayı olarak ayrı ayrı doldurarak işyerindeki amirinize imzalatın ve MYO’ya gönderin. (Fax da kabul edilir. Fax çektikten sonra okulu bilgilendirmek kaydıyla)

6– Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte öğrenci işlerine teslim edin.

7– Stajlar Okul Yönetiminin uygun gördüğü tarihler dışında YAPILAMAZ (Hafta içi yapılacak olup cumartesi ve Pazar günleri yapılmayacaktır.)

8.Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

9.Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç 2 hafta içerisinde bölümündeki Staj Sorumlusu Öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir. Belgelerini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez. Staj defterini teslim eden öğrencilerin diploma hazırlama çalışmaları toplu olarak yapılır. Diplomalar hazır olduğunda MYO sitemizden ilan edilir.

  1. Staj başvuru formunda sosyal güvencenin anne, baba vb. üzerinden bakılıp bakılmadığının (Sigortalı çalışma değil) belirtilmesi gerekir. Belirtilmemişse bakılmıyor kabul edilecektir.

10.Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

Bölüm Başkanları

Öğr. Grv. Serkan TÜRKYILMAZ                            El Sanatları Bölüm Başkan V. 

                                                               (Kuyumculuk ve Takı Tasarımı BölümÖğrencileri için)

 

Öğr. Grv. Emin ÇENGELCİ                           Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Tek. Böl. Bşk. V.

                                                                          ( İş Makineliri Operatörlüğü Bölüm Öğrencileri için)

 

Öğr. Grv. İsmail YILDI                                  Makine Metal Teknolojileri Bölüm Bşk.    

                                                                                ( Makine Bölüm  Öğrencileri için)

Hızlı erişim