İdari Personel

Adı Soyadı    Kadro Ünvanı e-posta Dahili telefon
Süleyman GÜRSOY  Yüksekokul Sekreteri  suleymangursoy@aku.edu.tr 2809
Selçuk ÇETİN Tekniker (Mühendis)  selcukcetin@aku.edu.tr 2800/2806
Veli AKAR Memur veliakar1969@hotmail.com 2805
Musa ÇAKMAK Güvenlik Görevlisi   2805
Kerim UÇKUN Güvenlik Görevlisi   2805
Sezer BAŞPINAR Güvenlik Görevlisi   2805
Fatih ARI Güvenlik Görevlisi   2805
Ali ARSLAN Kat Görevlisi   2803

 

 

 

Hızlı erişim